Relevante publicaties

Bruning, L. en R. A. Houkes, 2008: Stratigrafie, fasering en datering (met een bijdrage van O. Dorenbos), in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 31-58.

Gijn, A. L. van, Y. Lammers-Keijsers en R. Houkes, 2001: Vuursteen, in: L. P. Louwe Kooijmans (red.), Archeologie in de Betuweroute, Hardinxveld-Giessendam de Bruin. Een kampplaats uit het Laat Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur (5500 – 4450 v. Chr.), (RAM 88), Amersfoort, p. 153-192.

Gijn, A. L. van en R. Houkes, 2001: Natuursteen, in: L. P. Louwe Kooijmans (red.), Archeologie in de Betuweroute, Hardinxveld-Giessendam de Bruin. Een kampplaats uit het Laat Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur (5500 – 4450 v. Chr.), (RAM 88), Amersfoort, p. 193-208.

Gijn, A. L. van en R. A. Houkes, 2006: Stone, procurement and usein Louwe Kooijmans, L. P. en P. F. B. Jongste (red.), 2006: Schipluiden. A neolithic settlement on the Dutch North Sea coast c. 3500 cal BC, (Analecta Praehistorica Leidensia 37/38), Leiden, p. 167-194.

Houkes, R. A., 2008: Vuursteen, in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 213-246.

Houkes, R. A., 2008: Natuursteen, in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 247-262.

Houkes, R.A., 2009: Natuursteen, in:  E. Blom & W. Roessingh, Heteren Uilenburg: 1500 jaar bewoning op een crevasse. Een archeologische opgraving, ADC Rapport 1664, 53-57.

Houkes, R., 2010: Bewoning van de rivierdelta van de Maas: IJsselmonde tijdens de Vlaardingen-cultuur, Westerheem special 2010: Vlaardingen-cultuur, p.147-153.

Houkes, R., 2010: Vuursteen, in: S. Heeren en T. Hazenberg, Voorname dames, stoere soldaten en eenvoudige lieden. Begravingen en nederzettingssporen uit het Neolithicum. De laat-Romeinse tijd en Middeleeuwen te Wijchen-Centrum, (Hazenberg Archeologische Serie 1), Leiden, 129-131.

Houkes, R.A., 2010: Lithisch materiaal, in D.E.A. Schiltmans (met bijdragen van R.A. Houkes en L.I. Kooistra): Rotterdam IJsselmonde ´t Hart. Een opgraving ter plaatse van het nieuwe stadshart van IJsselmonde (vindplaats 13-66), BOORrapport 42, 28-34.

Houkes, R.A., 2011: Natuursteen, in W. Roessingh & E. Lohof, 2011: Bronstijdboeren op de kwelders. Archeologisch onderzoek in Enkhuizen-Kadijken, ADC-rapport 2200, p. 117-128.

Houkes, R.A., 2012: Lithisch materiaal, in P. Stokkel (red), Strijden met en tegen de elementen Wijndaelerplantsoen in Den Haag. Boerennederzettingen uit de midden bronstijd en de ijzertijd in het duingebied, (Haagse Ouheidkundige Publicatie 15), Den Haag.

Houkes, R.A., 2012: Natuursteen, in: E. Blom. L. van der Feijst en H.A.P. Veldman (red): Plangebied Ewijk Keizershoeve I,Archeologisch onderzoek op  ‘De Grote Aalst’, Ewijk, ADC-rapport 2000.

Houkes, R.A., 2012.: Natuursteen, in G. L. Williams en P.L.M. Hazen (red.), Ede Concordia, sporen bij de molen, ADC-rapport 2139 p. 26 – 30.

Houkes, R., 2012: Natuursteen, in M.F.P. Dijkstra (red.) Zicht op Hooghuizen, een inventariserend archeologisch onderzoek naar een ‘begraven hofstede’ in Limmen, Diachron notitie 113.

Houkes, R.A., 2012: Natuursteen, in T. Moesker (red.) Archeologisch onderzoek op bedrijventerrein Heeswijk-Dinther Retsel (gemeente Bernheze), een grafveld uit de IJzertijd-Romeinse tijd; nederzettingssporen uit de IJzertijd en sporen van landinrichting uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd', Diachron rapport 54.

Houkes, R.A., 2012: Van Houtsche Akker tot de Hoge Moer. Een inventarisatie van de collectie Jac. Verhagen, (Erfgoedrapport Breda 94),Breda.

Houkes, R. A., 2013: Vuursteen en natuursteen, in: E. Bulten en Y. Boonstra (red.): Bronovo, een Hilversumvindplaats aan zee, Gemeente Den Haag. Bronstijd- en ijzertijdbewoning in de Haagse duinen, (Haagse Oudheidkundige Publicaties 16), Den Haag, p. 82-112.

Houkes, R., 2013: specialistisch onderzoek vuursteen en natuursteen, in J. Nollen en L. de Jonge, Princenhagelaan Procureursdreef, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven, Erfgoedrapport Breda 108, p. 238-260.

Houkes, R.A. 2014: Lithisch materiaal, in H. Siemons en E.E.B. Bulten (red.) Archeologie in het Wateringse Veld, gemeente Den Haag. Van steentijd tot nieuwe tijd, (Haagse Oudheidkundige Publicatie 17) Den Haag, hoofdstuk 3: Het Neolithicum en de Bronstijd, p. 100-142.

Houkes, R.A. 2014: Lithisch materiaal, in H. Siemons en E.E.B. Bulten (red.) Archeologie in het Wateringse Veld, gemeente Den Haag. Van steentijd tot nieuwe tijd, (Haagse Oudheidkundige Publicatie 17) Den Haag, hoofdstuk 4: De IJzertijd, p. 243-250.

Houkes R. en O. Dorenbos, 2004: Aanvullend Archeologisch Onderzoek op het GAVI-kavel, Ypenburg deelplan 25, Nootdorp, Archeologisch Rapport Rijswijk.

Houkes, R. A. en L. Bruning, 2008: Grondsporen en structuren, in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 79-110.

Houkes, R. A., E. van der Linden en P. F. B. Jongste (red.), 2008: Definitief archeologisch onderzoek bij de Monsterseweg 29-37 Gemeente Den Haag. Bewoningssporen uit de ijzertijd en de late middeleeuwen, (Afdeling Archeologie, Dienst Stadsbeheer, rapport nummer 0812) Den Haag.

Koot, J. M., R. A. Houkes en L. Bruning, 2008: Synthese, in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 443-495.

Koot, H., L. Bruning en R. Houkes (red.), 2008: Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden.

Moree, J.M., C.C. Bakels, S.B.C. Bloo, J.T. Brinkhuizen, R.A. Houkes, P.F.B Jongste, M.C. van Trierum, A. Verbaas en J.T. Zeiler 2011: Barendrecht, bewoning van een oeverwal vanaf het Laat Neolithicum tot in de Midden- Bronstijd, in A. Carmiggelt en M.C. van Trierum (red.): Archeologische onderzoek in Barendrecht, Prehistorische bewoning op een oeverwal en middeleeuwse bedijking en bewoning, (BOORbalans 7), Rotterdam.

In druk

Houkes, R.A. en A. Verbaas, in druk: Natuursteen, in E. Besselsen en M. Driessen (red.),  Voorburg-Arentsburg: Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas (AAC rapport), deel 2: materiaalstudies, I: Neolithicum.

Houkes, R.A. en A. Verbaas, in druk: Vuursteen, in E. Besselsen en M. Driessen (red.),  Voorburg-Arentsburg: Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas (AAC rapport), deel 2: materiaalstudies, I: Neolithicum.

Houkes, R.A. en T. Verhoef, in druk.: Aardewerk, in E. Besselsen en M. Driessen (red.),  Voorburg-Arentsburg: Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas (AAC rapport), deel 2: materiaalstudies, I: Neolithicum.