De Litholoog verzorgt hoogwaardige deelrapportages van archeologisch vuursteen en natuursteen volgens KNA-Leidraden Anorganisch materiaal, Leidraad 2, Natuursteen en Leidraad 3, Vuursteen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen uit het PvE en het evaluatierapport staat hierbij centraal. De resultaten van het onderzoek kunnen zo direct worden opgenomen in een Standaardrapport. Determinaties worden ingevoerd in een Access database en zijn conform de norm SIKB0102. Mogelijke werktuigen worden altijd op de aanwezigheid van gebruikssporen gecontroleerd met behulp van een stereomicroscoop bij vergrotingen van 10 tot 64x.

De Litholoog begroot de analyse en rapportage op basis van stukprijzen, uitgaande van de eisen die worden gesteld in het PvE en het evaluatierapport. Stuksprijzen zijn uit twee onderdelen opgebouwd: een vaste prijs per stuk voor determinatie en een variabele prijs per stuk voor rapportage, afhankelijk van de eisen in het PvE en het aantal te determineren artefacten.  De tijd die benodigd is voor rapportage is namelijk slechts voor een deel afhankelijk van de aantallen, in het algemeen geldt dat de rapportage tijd per beschreven artefact afneemt naarmate het aantal artefacten groter is. Hierdoor kan bij grotere aantallen een lager tarief worden gehanteerd.

De litholoog kan ook de artefact-tekeningen bij de rapportage verzorgen. Tekeningen worden vervaardigd in Illustrator door middel van een digitaal tekentablet en digitaal aangeleverd in AI of PDF.

Neem contact op met de Litholoog!