De resultaten van een archeologisch onderzoek worden vastgelegd in een Standaardrapport (KNA Protocol 4004: Opgraven, deelproces 4, protocol OS15). Het bestaat uit drie delen: De synthese,  Het deelrapport sporen en structuren en de verschillende deelrapporten van specialisten. Specialistische deelrapporten dienen conform KNA protocol 4006 Specialistisch onderzoek, specificatie SP02 te worden verzorgd door een specialist in de desbetreffende (materiaal)categorie. Indien specialistisch onderzoek substantieel is, dienen de betrokken specialisten ook bij het schrijven van de synthese ingeschakeld worden.

De Litholoog kan hoogwaardige rapportages van archeologisch vuursteen en natuursteen verzorgen conform KNA specificatie SP02. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen uit het PvE en het evaluatierapport staat hierbij centraal. De resultaten van de analyse worden vastgelegd in een deelrapportage die voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en de eisen die worden gesteld in het PvE en het evaluatierapport. De resultaten van het onderzoek kunnen worden opgenomen in een Standaardrapport (KNA Protocol 4004: Opgraven, deelproces 4, protocol OS15). Determinaties worden ingevoerd in een Access database die voldoet hij aan ROB-specificaties 4.4.3 t/m. 4.4.5 voor de uitwerking van vuur- en natuursteen conform de in het Archeologisch Basis Register (ABR) opgenomen typen. Mogelijke werktuigen zijn op de aanwezigheid van bewerkingssporen, retouche en gebruikssporen gecontroleerd met behulp van een stereomicroscoop bij vergrotingen van 10 tot 80x.

De Litholoog begroot de analyse en rapportage op basis van stukprijzen, die op hun beurt zijn gebaseerd op een vast aantal werkzaamheden, uitgaande van de eisen die worden gesteld in het PvE en het evaluatierapport. Stuksprijzen zijn uit twee onderdelen opgebouwd: een vaste prijs per stuk voor determinatie en een variabele prijs per stuk voor rapportage, afhankelijk van de eisen in het PvE en het aantal te determineren artefacten.  De tijd die benodigd is voor rapportage is namelijk slechts voor een deel afhankelijk van de aantallen, in het algemeen geldt dat de rapportage tijd per beschreven artefact afneemt naarmate het aantal artefacten groter is. Hierdoor kan bij grotere aantallen een lager tarief worden gehanteerd.

De litholoog kan ook de artefact-tekeningen bij de rapportage verzorgen. Tekeningen worden vervaardigd in Illustrator door middel van een digitaal tekentablet en digitaal aangeleverd.

Neem contact op met de Litholoog!