Rapporten, deelrapporten en hoofdstukken

Boer, P.C. de, M. Hendriksen, R.A. Houkes en T. Spitzers (red.), 2017: Een kijkgat in Dorestad. Wijk bij Duurstede, Langbroekseweg 1a, Tankstation. Een archeologische opgraving, (ODRU Erfgoed rapport 33), Utrecht.

Bruning, L. en R. A. Houkes, 2008: Stratigrafie, fasering en datering (met een bijdrage van O. Dorenbos), in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 31-58.

Gijn, A. L. van, Y. Lammers-Keijsers en R.A. Houkes, 2001: Vuursteen, in: L. P. Louwe Kooijmans (red.), Archeologie in de Betuweroute, Hardinxveld-Giessendam de Bruin. Een kampplaats uit het Laat Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur (5500 – 4450 v. Chr.), (Rapporten Archeologische Monumentenzorg 88), Amersfoort, p. 153-192.

Gijn, A. L. van en R.A. Houkes, 2001: Natuursteen, in: L. P. Louwe Kooijmans (red.), Archeologie in de Betuweroute, Hardinxveld-Giessendam de Bruin. Een kampplaats uit het Laat Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur (5500 – 4450 v. Chr.), (Rapporten Archeologische Monumentenzorg 88), Amersfoort, p. 193-208.

Gijn, A. L. van en R. A. Houkes, 2006: Stone, procurement and usein Louwe Kooijmans, L. P. en P. F. B. Jongste (red.), 2006: Schipluiden. A neolithic settlement on the Dutch North Sea coast c. 3500 cal BC, (Analecta Praehistorica Leidensia 37/38), Leiden, p. 167-194.

Houkes, R.A. 2007: Tiel-Bedrijvenpark Medel, twee kuilen met Neolithisch vondstmateriaal, Hazenberg AMZ publicatie 2007-11.

Houkes, R. A., 2008a: Natuursteen, in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 247-262.

Houkes, R. A., 2008b: Vuursteen, in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 213-246.

Houkes, R.A., 2009: Natuursteen, in:  E. Blom & W. Roessingh (red.), Heteren Uilenburg: 1500 jaar bewoning op een crevasse. Een archeologische opgraving, (ADC Rapport 1664), Amersfoort, p. 53-57.

Houkes, R.A., 2010a: Lithisch materiaal, in D.E.A. Schiltmans (met bijdragen van R.A. Houkes en L.I. Kooistra): Rotterdam IJsselmonde ´t Hart. Een opgraving ter plaatse van het nieuwe stadshart van IJsselmonde (vindplaats 13-66), (BOORrapport 42), Rotterdam, p. 28-34.

Houkes, R.A., 2010b: Vuursteen, in: S. Heeren en T. Hazenberg (red.), Voorname dames, stoere soldaten en eenvoudige lieden. Begravingen en nederzettingssporen uit het Neolithicum. De laat-Romeinse tijd en Middeleeuwen te Wijchen-Centrum, (Hazenberg Archeologische Serie 1), Leiden, p. 129-131.

Houkes, R.A., 2011: Natuursteen, in W. Roessingh & E. Lohof (red.), 2011: Bronstijdboeren op de kwelders. Archeologisch onderzoek in Enkhuizen-Kadijken, (ADC-rapport 2200), Amersfoort, p. 117-128.

Houkes, R.A., 2012a: Lithisch materiaal, in P. Stokkel (red.), Strijden met en tegen de elementen Wijndaelerplantsoen in Den Haag. Boerennederzettingen uit de midden bronstijd en de ijzertijd in het duingebied, (Haagse Oudheidkundige Publicatie 15), Den Haag, p. 103-128.

Houkes, R.A., 2012b: Natuursteen, in: E. Blom. L. van der Feijst en H.A.P. Veldman (red.): Plangebied Ewijk Keizershoeve I, Archeologisch onderzoek op  ‘De Grote Aalst’, Ewijk, (ADC-rapport 2000), Amersfoort, p. 171-194.

Houkes, R.A., 2012c: Natuursteen, in G. L. Williams en P.L.M. Hazen (red.), Ede Concordia, sporen bij de molen, (ADC-rapport 2139), Amersfoort, p. 26-30.

Houkes, R.A., 2012d: Natuursteen, in I.A. Schute en H.M. Molthof (red.), Drukte op de rand van de sandr; vindplaats 2 te Rhenen-Remmerden (rotonde N225), gemeente Rhenen; een archeologische opgraving, (RAAPrapport 2585), Leiden, p. 74-77.

Houkes, R.A., 2012e: Natuursteen, in M.F.P. Dijkstra (red.) Zicht op Hooghuizen, een inventariserend archeologisch onderzoek naar een ‘begraven hofstede’ in Limmen, (Diachron notitie 113), Amsterdam, p. 31-32.

Houkes, R.A., 2012f: Van Houtsche Akker tot de Hoge Moer. Een inventarisatie van de collectie Jac. Verhagen, (Erfgoedrapport Breda 94), Breda.

Houkes, R.A., 2013a: Vuursteen en natuursteen, in: E. Bulten en Y. Boonstra (red.): Bronovo, een Hilversumvindplaats aan zee, Gemeente Den Haag. Bronstijd- en ijzertijdbewoning in de Haagse duinen, (Haagse Oudheidkundige Publicaties 16), Den Haag, p. 82-112.

Houkes, R.A., 2013b: Specialistisch onderzoek vuursteen en natuursteen, in J. Nollen en L. de Jonge (red.), Princenhagelaan Procureursdreef, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven, (Erfgoedrapport Breda 108), Breda, p. 238-260.

Houkes, R.A., 2014a: Lithisch materiaal, in H. Siemons en E.E.B. Bulten (red.), Archeologie in het Wateringse Veld, gemeente Den Haag, Van steentijd tot nieuwe tijd, (hoofdstuk 3: Neolithicum-Bronstijd), (Haagse Oudheidkundige Publicatie 17), Den Haag, p. 100-142.

Houkes, R.A., 2014b: Lithisch materiaal, in H. Siemons en E.E.B. Bulten (red.), Archeologie in het Wateringse Veld, gemeente Den Haag, Van steentijd tot nieuwe tijd, (hoofdstuk 4: IJzertijd), (Haagse Oudheidkundige Publicatie 17), Den Haag, p. 243-250.

Houkes, R.A., 2014c: Natuursteen, in H.M. Molthof en G.H. de Boer (red.), Kabeltracé Emmeloord-Ens, vindplaatsen 1 en 4, gemeente Noordoostpolder; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek proefsleuven, (RAAP-rapport 2825), Leiden, p. 51-61.

Houkes, R.A., 2014d: Natuursteen, in M.C. Houkes (red.), Archeologische Opgraving Kastanjelaan, Leiderdorp (Gemeente Leiderdorp), (IDDS Archeologie rapport 1620), Noordwijk, p. 139-148.

Houkes, R.A., 2014e: Vuursteen, in H.M. Molthof en G.H. de Boer (red.), Kabeltracé Emmeloord-Ens, vindplaatsen 1 en 4, gemeente Noordoostpolder; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek proefsleuven, (RAAP-rapport 2825), Leiden, p. 37-51.

Houkes, R.A., 2015a: Een akker op de strandwal. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven in de plangebieden Visweg en Oosterzijweg te Limmen, gemeente Castricum, (ADC rapport 3890). Amersfoort.

Houkes, R.A., 2015b: Natuursteen, in B. Corver (red.), Archeologische opgraving Waalreseweg 17, Valkenswaard (Gemeente Valkenswaard), (IDDS Archeologie rapport 1551), Noordwijk, p. 52-57.

Houkes, R.A., 2015c: Natuursteen, in M. Dijkstra (red.), Rondom de Eicha, Archeologisch onderzoek bij de herinrichting van Bergeijk, (Diachron rapport 59), Amsterdam, p. 75-80.

Houkes, R.A., 2017a: Lithisch materiaal, in M. van der Heiden (red.), Bronstijdbewoning op de strandwal. Definitief archeologisch onderzoek in het plangebied Zuiderloo, UWP 1, gemeente Heiloo (Noord-Holland), (Diachron rapport 57), Amsterdam, p. 165-176.

Houkes, R.A., 2017b: Natuursteen, in A. van Benthem (red.), Middeleeuwse sporen in de Bijenkorf te Leersum. (gemeente Utrechtse Heuvelrug), Een archeologische opgraving, (ADC rapport 4294), Amersfoort, p. 43-50.

Houkes, R.A., 2017c: Steen, in C. Vermeeren en H. van Haaster (red.), Determinatie van hout, haar, vezels, turf, teer en steen van de scheepswerven aan de Hogendijk te Zaandam, (BIAXiaal 938), Zaandam, p. 80-88.

Houkes, R.A., 2017d: Vuursteen en natuursteen, in A. Muller (red.), Steentijdactiviteiten onder een oude baksteenfabriek. Een archeologische opgraving op het voormalig greswarenfabriekterrein te Oppe Brik, in Reuver (Gemeente Beesel), (ADC rapport 4356), Amersfoort, p. 41-62.

Houkes, R.A., 2017e: Vuursteen en natuursteen, in H.J.N. van Engeldorp Gastelaars en H.M. van der Velde (red.), Van rijke graven, nederzettingen en een kasteel. Twee archeologische opgravingen aan de Randweg-Zuid in Didam, (ADC rapport 4150), Amersfoort, p. 137-155.

Houkes, R.A., 2018: Natuursteen, in D. te Kiefte (red.), Laat-prehistorische en Romeinse bewoning aan de Tapstraat in Kortessem (Belgisch Limburg), Opgraving, (BAAC-rapport A-14.0053), ’s Hertogenbosch, p. 75-88.

Houkes, R.A. en A. Verbaas, 2014a: Artefacten van vuursteen, in M. Driessen en E. Besselsen (red.), Voorburg-Arentsburg: Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas deel 2: materiaalstudies, I: Neolithicum, (Themata 7), Amsterdam, p. 253-274.

Houkes, R.A. en A. Verbaas, 2014b: Natuursteen, in E. Besselsen en M. Driessen (red.), Voorburg-Arentsburg: Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas deel 2: materiaalstudies, I: Neolithicum, (Themata 7), Amsterdam, p. 275-286.

Houkes, R.A. en A. Verbaas, 2017a: Natuursteen, in P.J.A. Stokkel en E.E.B. Bulten (red.), De Wateringse Binnentuinen, gemeente Den Haag. Een Vlaardingennederzetting in het Wateringse Veld, (Haagse Oudheidkundige Publicaties 20), Den Haag, p. 139-162.

Houkes, R.A. en A. Verbaas, 2017b: Vuursteen, in P.J.A. Stokkel en E.E.B. Bulten (red.), De Wateringse Binnentuinen, gemeente Den Haag. Een Vlaardingennederzetting in het Wateringse Veld, (Haagse Oudheidkundige Publicaties 20), Den Haag, p. 163-204.

Houkes, R.A. en E. Drenth, 2017: Vuursteen, in: J. van Kampen (red.), Wonen op een toplocatie. Bewoning op een rivierduin aan de oevers van het Wijchense Meer in het Neolithicum, de Bronstijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen, (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 69), Amsterdam, p. 217-254.

Houkes, R. A., E. van der Linden en P. F. B. Jongste (red.), 2008: Definitief archeologisch onderzoek bij de Monsterseweg 29-37 Gemeente Den Haag. Bewoningssporen uit de ijzertijd en de late middeleeuwen, (Afdeling Archeologie, Dienst Stadsbeheer, rapport nummer 0812) Den Haag.

Houkes, R. A. en L. Bruning, 2008: Grondsporen en structuren, in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 79-110.

Houkes R.A. en O. Dorenbos, 2004: Aanvullend Archeologisch Onderzoek op het GAVI-kavel, Ypenburg deelplan 25, Nootdorp, (Archeologisch Rapport Rijswijk), Rijswijk.

Houkes, R.A. en T. Verhoef, 2014: Neolithisch aardewerk, in E. Besselsen en M. Driessen (red.), Voorburg-Arentsburg: Een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas deel 2: materiaalstudies, I: Neolithicum, (Themata 7), Amsterdam, p. 239-252.

Koot, J. M., R. A. Houkes en L. Bruning, 2008: Synthese, in: H. Koot, L. Bruning en R. Houkes (red.): Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden, p. 443-495.

 

Boeken

Houkes, R.A., 2012: Van Houtsche Akker tot de Hoge Moer. Een inventarisatie van de collectie Jac. Verhagen, (Erfgoedrapport Breda 94), Breda.

Koot, H., L. Bruning en R.A. Houkes (red.), 2008: Ypenburg-locatie 4, Een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het West-Nederlandse Kustgebied, Leiden.

 

Artikelen

Deeben, J., L. Amkreutz, F. Brounen, I. Devriendt, E. Drenth, M. De Grooth, R. Houkes, E. Kramer, R. Machiels, M. Niekus, H. Peters, E. Rensink, J. Schreurs, B. Smit L. Verhart en J.P. de Warrimont, 2016: Typochronologische tabel, in: L. Amkreutz, F. Brounen, J. Deeben, R. Machiels, M.F. van Oorsouw en B. Smit (red.), Vuursteen Verzameld (Nederlandse Archeologische Rapporten 050), p. 216-224.

Houkes, R.A., 2010: Bewoning van de rivierdelta van de Maas: IJsselmonde tijdens de Vlaardingen-cultuur, Westerheem special 2010: Vlaardingen-cultuur, p.147-153.

Houkes, R.A., 2016: Het gebruik van vuursteen en natuursteen van de Hazendonk 3-groep, in: L. Amkreutz, F. Brounen, J. Deeben, R. Machiels, M.F. van Oorsouw en B. Smit (red.), Vuursteen Verzameld (Nederlandse Archeologische Rapporten 050), Amersfoort, p. 165-168.

Houkes, R.A, 2020: Van de hoed en de rand. Over de typologie van maalstenen uit het Eifelgebied, Metaaltijden 7, 161-171.

Moree, J.M., C.C. Bakels, S.B.C. Bloo, J.T. Brinkhuizen, R.A. Houkes, P.F.B Jongste, M.C. van Trierum, A. Verbaas en J.T. Zeiler, 2011: Barendrecht, bewoning van een oeverwal vanaf het Laat Neolithicum tot in de Midden- Bronstijd, in A. Carmiggelt en M.C. van Trierum (red.): Archeologische onderzoek in Barendrecht, Prehistorische bewoning op een oeverwal en middeleeuwse bedijking en bewoning, (BOORbalans 7), Rotterdam, p. 15-154.

 

SIKB Leidraden

Bloo, S.B.C., E. Drenth, R.A. Houkes, A. Verbaas, 2017a: KNA-Leidraden Anorganisch materiaal, Deel A: Algemene informatie, versie 1.1, SIKB.  (https://www.sikb.nl/doc/kna-leidraad-anorganisch-vondstmateriaal/KNA%20Leidraad%20anorganisch%20vondstmateriaal_def%20versie%201.1%20deel%20A.pdf).

Bloo, S.B.C., E. Drenth, R.A. Houkes, A. Verbaas, 2017b: KNA-Leidraden Anorganisch materiaal, leidraad 1,  handgevormd aardewerk (ca. 5200 v.Chr. – 200 n.Chr.), versie 1.1, SIKB. (https://www.sikb.nl/doc/kna-leidraad-anorganisch-vondstmateriaal/KNA%20Leidraad%20anorganisch%20vondstmateriaal_def%20versie%201.1%20leidraad%201%20met%20pag%20nr.pdf).

Houkes, R.A., A. Verbaas, E. Drenth en S.B.C. Bloo, 2017: KNA-Leidraden Anorganisch materiaal, Leidraad 2, Natuursteen, versie 1.1, SIKB. (https://www.sikb.nl/doc/kna-leidraad-anorganisch-vondstmateriaal/KNA%20Leidraad%20anorganisch%20vondstmateriaal_def%20versie%201.1%20leidraad%202.pdf).

Verbaas, A., R.A. Houkes, E. Drenth en S.B.C. Bloo, 2017: KNA-Leidraden Anorganisch materiaal, leidraad 3, Vuursteen (alle perioden), versie 1.1, SIKB. (https://www.sikb.nl/doc/kna-leidraad-anorganisch-vondstmateriaal/KNA%20Leidraad%20anorganisch%20vondstmateriaal_def%20versie%201.1%20leidraad%203.pdf)