De Litholoog biedt aan om raamovereenkomsten af te sluiten waarbij vaste, lage tarieven worden gehanteerd, gebaseerd op prijzen per te onderzoeken eenheid. U kunt u de kosten van vuursteen- en natuursteenonderzoek dan al vanaf de aanbesteding van het onderzoek op een realistische wijze inschatten en in het vervolg van het onderzoek beter beheersen. Dan weet u tenminste waar u aan toe bent! 

Neem contact op met de Litholoog