In de evaluatiefase van uw onderzoek kan De Litholoog een kwalitatief hoogwaardig waarderingsverslag voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen opstellen. Doordat De Litholoog de analyse en rapportage voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen begroot op basis van stukprijzen wordt het (her)begroten en beheersen van de kosten van de uitwerking een stuk eenvoudiger. 

Neem contact op met de Litholoog!