Voor een kwalitatief goed onderzoek is het noodzakelijk een onderzoeksstrategie op te stellen die het mogelijk maakt de onderzoeksvragen die gesteld worden in het PvE adequaat te beantwoorden. Deze onderzoeksstrategie wordt vastgelegd in het PvA. Het PvA Specialistisch Onderzoek is een verplicht onderdeel van het PvA en dient volgens KNA specificatie PS01 te worden opgesteld door specialisten in de verschillende materiaalcategorieën. De Litholoog kan u helpen bij het opstellen van een kwalitatief hoogwaardig PvA specialistisch onderzoek voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen. 

De onderzoeksstrategie omvat de methoden en technieken die bij het onderzoek naar vuursteen en natuursteen zullen worden toegepast; de beschrijving en argumentatie van de benodigde analysemethoden en een vaststelling van de vereiste kwantiteit en kwaliteit van de vuursteen of natuursteen, beiden in relatie tot de onderzoeksvragen in het PvE. Verder wordt vastgesteld welke van de vraagstellingen in het PvE door het specialistisch onderzoek naar vuursteen en natuursteen beantwoord kunnen worden. Indien noodzakelijk kunnen deze vragen nader worden gespecificeerd en/ of aangevuld ten behoeve van het specialistisch onderzoek naar vuursteen en natuursteen.

Het PvA specialistisch onderzoek bevat daarnaast aanbevelingen over de bij het veldonderzoek toe te passen verzamelmethoden van vuursteen en natuursteen die het best aansluiten bij de in het PvE gestelde kwaliteitseisen en onderzoeksvragen. Hierin staat in welke eenheden het vuursteen en natuursteen worden geborgen, of het noodzakelijk is om sediment te zeven en zoja, over welke maaswijdte en welk type zeef, en welke maatregelen genomen dienen te worden ten behoeve van bijvoorbeeld gebruikssporen- of residuonderzoek. Raadpleeg daarom De Litholoog al vóór het veldonderzoek van start gaat!

Neem contact op met De Litholoog