De Litholoog kan u helpen bij het opstellen van een kwalitatief goed PvE, beginnend bij het stellen van onderzoeksvragen die aansluiten op de mogelijkheden van de analyse van vuursteen  en natuursteen, alsmede bij het bepalen van de meest geschikte onderzoeksmethoden om deze te kunnen beantwoorden. De Litholoog kan daarnaast voor u een inschatting maken van de kosten voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen op basis van de te verwachten aantallen. De Litholoog begroot de analyse en rapportage op basis van stukprijzen. Hiermee wordt het begroten van de kosten voor de uitwerking van het onderzoek eenvoudiger gemaakt.

Neem contact op met De Litholoog!

-