Mijn naam is Rob Houkes. Ik heb mij tijdens mijn studie en gedurende de inmiddels ruim 20 jaar die ik als archeoloog heb gewerkt gespecialiseerd in de analyse van vuurstenen en natuurstenen artefacten. In die tijd heb ik voor vele bedrijven, gemeentes en provinciale archeologische depots het vuursteen en natuursteen van tientallen archeologische vindplaatsen uit verschillende delen van Nederland geanalyseerd en gepubliceerd, uit verschillende archeologische perioden van Paleolithicum tot de Middeleeuwen. 

De inhoudelijke kwaliteit van de vuursteen- en natuursteenanalyse staat bij mij voorop. In 2016 ben ik medeoprichter geweest  van het Specialisten Archeologisch Materiaal PLatform (SAMPL), de vereniging voor archeologisch materiaalspecialisten. SAMPL heeft zich tot doel gesteld om onderzoek van alle archeologische vondstmaterialen te stimuleren door

  • verhoging van de kwaliteit van archeologische materiaalstudies
  • kennis van archeologische vondsten over te dragen, van specialist naar andere archeologen, van specialist naar het brede publiek, tussen specialisten onderling
  • de belangen van materiaalspecialisten binnen het archeologische bestel te behartigen

Tot februari 2020 was ik lid van het bestuur, sindsdien zet ik mij in als co-redacteur van het eerste nummer van de door SAMPL opgezette nieuwe publicatiereeks ArtefActueel.

.